Ilustracje do twórczości literackiej B. Schulza – Wiosna